FDA i sprawa Ketek

Trzy lata temu Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła lek Ketek (telitromycyna), wychwalając go jako pierwszą z nowej klasy środków przeciwdrobnoustrojowych, które omijają oporność na antybiotyki. Od tego czasu Ketek był powiązany z kilkoma przypadkami ciężkiego uszkodzenia wątroby, był przedmiotem serii coraz bardziej naglących ostrzeżeń o bezpieczeństwie i wywołał dwa kongresowe śledztwa w sprawie przyjęcia przez FDA oszukańczych danych dotyczących bezpieczeństwa i nieodpowiednich metod próbnych podczas przeglądu leku. do zatwierdzenia. Jako były lekarz FDA, który był zaangażowany w przegląd Ketek, wierzę, że można wyciągnąć wnioski z badania wydarzeń związanych z zatwierdzeniem tego produktu. Oś czasu Ketek. Ketek jest antybiotykiem ketolidowym wytwarzanym przez Sanofi-Aventis i proponowanym do stosowania w zakażeniach dróg oddechowych zebranych przez społeczność. Został poddany rewizji przez FDA trzy razy (patrz oś czasu). Podczas pierwszej rundy recenzenci zidentyfikowali istotne obawy dotyczące bezpieczeństwa, w tym wiele potencjalnych interakcji lekowych, unikalny wpływ na ostrość widzenia i wyraźny związek z wątrobowokomórkowym zapaleniem wątroby, z patologicznymi cechami przypominającymi te spowodowane przez leki wycofane z rynku z powodu hepatotoksyczności. Federalny komitet doradczy poprosił Sanofi-Aventis o dodatkowe dane dotyczące bezpieczeństwa, przeprowadzając badanie z udziałem pacjentów, którzy prawdopodobnie otrzymaliby Ketek, gdyby lek został zatwierdzony.
W drugim przeglądzie FDA zbadała wyniki takiego badania. Znane jako badanie 3014, było to niezaślepione, randomizowane, kontrolowane badanie porównujące częstość występowania zdarzeń niepożądanych dotyczących wątroby, serca i wzroku u pacjentów otrzymujących Ketek i otrzymujących klawulanian amoksycyliny. Sanofi-Aventis zwerbowało ponad 1800 lekarzy do przeprowadzenia badania, wielu z nich było nowością w badaniach klinicznych i wypłacili im nawet 400 USD na jednego pacjenta, głównie w celu pokrycia kosztów rekrutacji i gromadzenia danych badawczych; zarejestrowano ponad 24 000 pacjentów. Badanie zostało zakończone w ciągu 5 miesięcy i rzekomo miało wykazać, że Ketek był tak samo bezpieczny jak inne leczenie.
Rutynowa inspekcja FDA praktyk lekarza, który zapisał najwięcej pacjentów – ponad 400 – ujawnionych oszustw, w tym pełne sfabrykowanie rejestracji pacjentów. Inspektor powiadomił funkcjonariuszy dochodzeniowo-śledczych FDA, a lekarz wykonuje obecnie 57-miesięczne wyroki w więzieniu federalnym za swoje działania. Kontrole dziewięciu innych miejsc, w których zapisano dużą liczbę pacjentów, ujawniły poważne naruszenia postępowania próbnego, wzbudzając poważne obawy dotyczące ogólnej integralności badania. Ostatecznie 4 z 10 skontrolowanych stron zostały przekazane do wszczęcia śledztwa.
Pomimo tych odkryć, menedżerowie FDA przedstawili komitetowi doradczemu badanie 3014, nie wspominając o kwestiach integralności danych1. Menedżerowie oświadczyli, że zgodnie z prawem nie wolno im ujawniać problemów komisji, ponieważ przeprowadzono dochodzenie w sprawie karnej, ale nie wyjaśnili, dlaczego dane zostały w ogóle przedstawione, w świetle dowodów braku rzetelności badania. Nieświadomi problemów związanych z uczciwością, komisja głosowała 11 do 1, zalecając zatwierdzenie Ketek.
Niejawne problemy ze studium 3014 doprowadziły do trzeciego przeglądu, podczas którego menedżerowie FDA proponowali wykorzystanie zagranicznych raportów o wprowadzeniu na rynek Ketek jako dowodu bezpieczeństwa produktu, pomimo niewiarygodności takich danych2. Chociaż sponsorzy narkotyków są zobowiązani do przedkładania takich raportów jako część W przypadku aplikacji, niezwykle niezwykłe jest wykorzystywanie tych danych do rozwiązywania krytycznych problemów związanych z bezpieczeństwem przed wprowadzeniem do obrotu w miejsce kontrolowanych badań
[więcej w: stokrotka giedlarowa, żaneta tymków, akrybia ]