Omeprazol przed endoskopią u pacjentów z krwawieniem z przewodu pokarmowego ad

Nie było wsparcia przemysłu farmaceutycznego w tym badaniu. Autorzy gwarantują kompletność i prawdziwość analiz danych i danych. Pacjenci
Kolejni pacjenci, u których wystąpiły jawne objawy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (tj. Melena lub krwawe wymioty z niedociśnieniem lub bez niedociśnienia) do wydziału wypadkowo-nagłego w szpitalu Prince of Wales w Hongkongu, oceniano, przyjmując mieszkańców do włączenia do badania. Pacjenci z wstrząsem hipotensyjnym (skurczowe ciśnienie krwi .90 mm Hg lub pulsem .110 uderzeń na minutę) byli początkowo wskrzeszeni, a następnie rozważani w celu włączenia do badania, jeśli ich stan ustabilizował się. Pacjenci z ciągłym szokiem pomimo początkowej resuscytacji objętościowej (szok oporny) przeszli pilną endoskopię i zostali wykluczeni. Wykluczyliśmy także pacjentów, którzy byli w wieku poniżej 18 lat, nie byli w stanie wyrazić świadomej zgody na piśmie lub byli w ciąży; osoby o znanej alergii na inhibitory pompy protonowej; oraz tych, którzy regularnie stosowali kwas acetylosalicylowy w celu ochrony układu sercowo-naczyniowego. Długoterminowi użytkownicy kwasu acetylosalicylowego zostali włączeni do innego randomizowanego badania, w którym oceniano wpływ wczesnego ponownego wprowadzenia kwasu acetylosalicylowego na ryzyko nawrotu krwawienia z wrzodu.
W przypadku pacjentów, którzy mieli krwawiące wrzody związane z przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leki przerwano. Pacjenci, którzy mieli zagrażające życiu krwawienie i stosowali warfarynę lub krwawili z powodu przedawkowania warfaryny otrzymywali witaminę K lub świeżo mrożone osocze. Pacjentów, u których leczenie przeciwzakrzepowe uznano za konieczne (np. U pacjentów z protezami zastawek serca lub zatorowością płucną w ciągu 6 miesięcy) poddano leczeniu heparyną do ustabilizowania krwawienia.
Procedury badania
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania wlewów dożylnych omeprazolu (Losec, AstraZeneca) lub placebo, z których każdy podawano w dawce 80 mg dożylnie w bolusie, a następnie w ciągłym wlewie 8 mg na godzinę do badania endoskopowego następnego dnia rano. Identycznie wyglądające fiolki zawierające omeprazol i placebo zostały przygotowane w School of Pharmacy w warunkach aseptycznych, zgodnie z Międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi dobrych praktyk wytwarzania leków. Fiolki zapieczętowano w paczkach i ponumerowano zgodnie z wygenerowaną komputerowo listą liczb losowych w blokach po 20, bez stratyfikacji. Kolejne ponumerowane, zapieczętowane paczki zostały dostarczone do oddziału przyjęć. Po otrzymaniu pisemnej świadomej zgody na dane pacjenta, przyjmujący mieszkaniec otworzył paczkę o najniższym numerze. Stosowanie omeprazolu lub placebo rozpoczęto przy przyjęciu i zatrzymano w centrum endoskopii tuż przed rozpoczęciem endoskopii. Wykonano pilną endoskopię (bez zatrzymywania omeprazolu lub placebo) u pacjentów z objawami ciągłego krwawienia (tj. Świeża krwawienie lub hematochegia, wstrząs hipotensyjny lub oba) według oskarżonych mieszkańców lub lekarzy. Wszystkie fiolki zostały zwrócone do naszego biura badawczego pod koniec okresu infuzji, aby ocenić, czy lek został dostarczony prawidłowo i całkowicie. Wszyscy badacze nie byli świadomi zadań grupowych.
W badaniu endoskopowym, wrzodom żołądka i dwunastnicy z wylewem krwi, krwawiącym krwawieniem lub nie krwawiącymi naczyniami widocznymi (określonymi jako wystające przebarwienia) wstrzyknięto epinefrynę (rozcieńczenie 1: 10 000)
[patrz też: bobotic forte, akrybia, acodin ulotka ]