Przeciwcialo przeciwko receptorowi interleukiny 31 Przeciwcialo przeciwko atopowemu zapaleniu skóry

Ruzicka i in. (Wydanie z 2 marca) raport zachęcający do odkrycia fazy 2, randomizowanego, podwójnie ślepego, kontrolowanego placebo badania klinicznego oceniającego wpływ nemolizumabu na antagonistę interleukiny-31 u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry. Pierwszorzędowym wynikiem badania była procentowa zmiana wyniku w skali wzrokowo-analogowej ze świądem od wartości początkowej do 12. tygodnia. Chociaż badanie skupiało się na świądzie związanym z atopowym zapaleniem skóry, to godne ubolewania, że pierwotny wynik różni się od tego. we wczesnych fazach badań klinicznych atopowego zapalenia skóry z podobnymi związkami, takimi jak dupilumab – antagonista cytokiny skierowany przeciwko interleukinie-4 i interleukina-13,2,3 Niejednorodność w wynikach badań utrudnia pośrednie porównania z istniejącymi i nowymi metodami leczenia atopowego zapalenia skóry. Większa jednorodność wyników pierwotnych w badaniach atopo wego zapalenia skóry zwiększyłaby ich kliniczną wartość informacyjną i prowadziłaby do lepszego podejmowania decyzji podczas wczesnego klinicznego opracowywania leków w atopowym zapaleniu skóry.4 Pomimo tej niedogodności, nadzieja jest taka, że nemolizumab i pokrewne antagoniści cytokin poprawią opieka nad pacjentami z atopowym zapaleniem skóry, w sposób podobny do opieki nad pacjentami z łuszczycą – przewlekłą zapalną chorobą skóry, dla której obecnie dostępnych jest wiele wysoce skutecznych leków biologicznych.5 Enes Hajdarbegovic, MD Deepak MW Balak, MD Erasmus MC, Rotterdam, Holandia Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Ruzicka T, Hanifin JM, Furue M, i in. Przeciwciało przeciw receptorowi interleukiny-31 A do atopowego zapalenia skóry. N Engl J Med 2017; 376: 826-835 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Beck LA, Thaçi D, Hamilton JD, i in. Leczenie Dupilumabem u doro słych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry. N Engl J Med 2014; 371: 130-139 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 3. Thaçi D, Simpson EL, Beck LA, i in. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania dupilumabu u dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry niedostatecznie kontrolowanym przez miejscowe leczenie: randomizowane, kontrolowane placebo, badanie fazy 2b z dawką zmieniającą dawkę. Lancet 2016; 387: 40-52 Crossref Web of Science Medline 4. Schmitt J, Spuls PI, Thomas KS, i in. Harmonizing outcome Measures for Echo (HOME) – Oświadczenie o ocenie klinicznych objawów wyprysku atopowego w badaniach klinicznych. J Allergy Clin Immunol 2014; 134: 800-807 Crossref Web of Science Medline 5. Noda S, Krueger JG, Guttman-Yassky E. Rewolucja translacyjna i stosowanie środków biologicznych u pacjentów z zapalną chorobą skóry. J Allergy Clin Immunol 2015; 135: 324-336 Crossref Web of Science Medline Ruzicka i jego wsp ółpracownicy zgłaszają dane z badania fazy 2, w którym 12-tygodniowa terapia nemolizumabem, humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym przeciwko receptorowi A interleukiny-31, znacznie poprawiła świąd u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry. Jednak interpretacja wyników była ograniczona przez brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania miejscowych glukokortykoidów. W punkcie wyjściowym średni wynik w obszarze egzemy i wskaźnik nasilenia (EASI) wahał się od 28,2 do 32,4 (w skali od 0 do 72, z wyższymi wynikami wskazującymi na większe nasilenie choroby), przy czym powierzchnia dotkniętego ciała wynosiła od 44,8 do 55,9%, wyniki, które sugerują szerokie zaangażowanie skóry u tych pacjentów. Zatem jest całkiem prawdopodobne, że stosowanie miejscowych glukokortykoidów w okresie próbnym byłoby znaczne. W połączeniu z emolientami, miejscowe glikokortykosteroidy są preferowaną terapią pierwszego rzutu w leczeniu atopow ego zapalenia skóry. Miejscowe glukokortykoidy są skuteczne nie tylko w leczeniu widocznych objawów atopowego zapalenia skóry, ale mają także dobrze znane działanie przeciwświądowe według opublikowanych danych1. Zatem, chociaż wstępne wyniki fazy 2 wydają się obiecujące, to czy poprawa świądu była spowodowana leczeniem nemolizumab lub wynikające z różnic między grupami w stosowaniu miejscowych glikokortykoidów pozostają niejasne. Dr med. Alexander Egeberg Jacob P. Thyssen, MD, Ph.D., DMSci. Szpital Herlev and Gentofte, Hellerup, Dania Jashin J. Wu, MD Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center, Los Angeles, CA. Dr Egeberg informuje o finansowaniu badań i opłatach głosowych od firmy Pfizer; finansowanie badań, honoraria głośników i honoraria konsultacyjne od Eli Lilly; oraz opłaty za głośniki od Novartis, Galderma i Janssen Pharmaceuticals. Dr Thyssen donosi, że jest wspierany przez nieograniczoną dotację z Fundacji Lundbeck, służąc w r adach doradczych dla Roche i Sanofi Genzyme, a także odbier [więcej w: dobry lekarz, urolog, stomatolog włocławek ]

[podobne: test menopauzalny, tabal radom, dąstal ]