Implikacje Trzeciego Serca w przypadku pacjentów z zastoinową chorobą serca cd

Zróżnicowane zwężenie aortalne i niedomykalność określano jako umiarkowana do ciężkiej niedomykalność z gradientem .20 mm Hg, ale <50 mm Hg. Niedomykalność zastawki aortalnej zdefiniowano jako każdy stopień niedomykalności z towarzyszącym średnim gradientem <20 mm Hg. Zwężenie zastawki mitralnej zdefiniowano jako dowolny mierzalny średni gradient zastawki mitralnej z łagodną zwią- zaną niedomykalnością lub brak. Mieszane zwężenie zastawki mitralnej i niedomykalność zdefiniowano jako średni gradient . 10 mm Hg przy umiarkowanej lub ciężkiej niedomykalności. Czytaj dalej Implikacje Trzeciego Serca w przypadku pacjentów z zastoinową chorobą serca cd

Autyzm: neurologiczne zaburzenie rozwoju wczesnego mózgu

Jest trochę ironii losu, że od czasów Bliźniaczej fortecy Bruno Bettelheima: Infantile Autism i Birth of the Self (New York: Free Press, 1967) autyzm cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Nastąpiła eksplozja badań nad przyczynami i metodami leczenia autyzmu (zarówno racjonalnego, jak i nie tak racjonalnego) oraz coraz większą liczbą rządowych inicjatyw wspierających badania, szkolenia i edukację w tym obszarze (ponownie, zarówno racjonalne, jak i nieracjonalne). ). Niezależnie od tego, gdzie ktoś stoi na gorące problemy polityczne związane z autyzmem, nie ma wątpliwości, że nastąpiła dramatyczna zmiana w ogólnym spojrzeniu na jego epidemiologię: rozpowszechnienie wzrosło z około 0,1% do 0,8% populacji. Wraz z tym wzrostem rozpowszechnienia (co ciekawe, bez istotnych dowodów na wzrost częstości występowania), pojawiły się rosnące wymagania dotyczące usług klinicznych i edukacyjnych. Czytaj dalej Autyzm: neurologiczne zaburzenie rozwoju wczesnego mózgu

Trwałe niedrożność wieńcowa po zawale mięśnia sercowego

The Occluded Artery Trial (OAT), zgłoszony przez Hochmana i wsp. (Wydanie z 7 grudnia), porównano przezskórną interwencję wieńcową (PCI) z umieszczeniem stentu i optymalną terapią medyczną z samą optymalną terapią medyczną u pacjentów z utrzymującym się niedrożnością wieńcową po zawale mięśnia sercowego. Ten raport i wcześniejsze sprawozdanie grupy dotyczące projektu badania2 wskazują, że badanie zostało zaprojektowane tak, aby mieć 90% mocy do wykrycia zmniejszenia o 25% tempa pierwotnego zdarzenia końcowego – połączenia śmierci, zawału mięśnia sercowego lub Nowego Jorku Niewydolność serca klasy IV (NYHA) u pacjentów poddawanych PCI, zakładając 3-letnią częstość zdarzeń wynoszącą 25% w przypadku leczenia farmakologicznego. Liczba obserwowanych zdarzeń wymaganych do spełnienia tych charakterystyk wynosi prawie 508. Raport zawiera tylko 301 zdarzeń badawczych (około 60% oczekiwanej stopy), co sugeruje, że raport został opublikowany na długo przed udostępnieniem pełnych informacji. Czytaj dalej Trwałe niedrożność wieńcowa po zawale mięśnia sercowego

FDA i sprawa Ketek ad

Dane wprowadzone przez Sanofi-Aventis po wprowadzeniu do obrotu zostały sprawdzone przez FDA bez jakiejkolwiek weryfikacji ich dokładności lub kompletności, mimo że na 3 miesiące przed trzecią oceną, śledczy FDA zalecili zbadanie, czy Sanofi-Aventis była zaangażowana w systematyczne oszustwa w związku z Ketekiem. . FDA nigdy nie przeprowadziło zalecanego dochodzenia lub nie zanotowało związanych z badaniem zapisów dotyczących 3014 wykazujących, że Sanofi-Aventis była świadoma potencjalnych nadużyć w badaniu, kiedy przedłożyła wyniki FDA. Brak spojrzenia na problemy dotyczące uczciwości lub reagowania na nie stanowił wyraźne odstępstwo od zasad FDA. W tym kontekście obaw związanych zarówno z bezpieczeństwem, jak i oszustwami, pojawiły się również krytyczne pytania dotyczące skuteczności Ketek, które były badane tylko w badaniach niesercji. Czytaj dalej FDA i sprawa Ketek ad