Kwasy tluszczowe i skutki sercowo-naczyniowe w cukrzycy

W swoim raporcie na temat redukcji wyniku z początkową próbą interwencji w Glargine (ORIGIN), Bosch i in. (Wydanie 26 lipca) stwierdzam, że codzienna suplementacja g kwasów tłuszczowych n-3 nie zmniejsza częstości incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem takich zdarzeń. Tkanka tłuszczowa jest głównym miejscem przechowywania kwasów tłuszczowych. Wielostronne badanie Wspólnoty Europejskiej nad przeciwutleniaczami, zawałem mięśnia sercowego i rakiem piersi (EURAMIC) przeprowadzone w ośmiu krajach europejskich i Izraelu nie pozwoliło na wykrycie ochronnego działania kwasu dokozaheksaenowego (DHA) przechowywanego w tkance tłuszczowej na ryzyko zawału mięśnia sercowego.2 Na najwyższych poziomach wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) beta-karoten był dwukrotnie bardziej ochronny przed zawałem mięśnia sercowego, podobnie jak niski poziom beta karotenu w tkance tłuszczowej.3 Na podstawie analizy tkanki tłuszczowej, spożycie kwasów tłuszczowych n-6 w Izrael jest bardzo wysoki, ale częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy jest podobna do tej w innych krajach zachodnich.4 Otyłość i wysoki stopień nienasycenia kwasów tłuszczowych mogą zwiększać peroksydację lipidów i wytwarzanie prozapalnych cytokin.5 Moi koledzy i ja sugerujemy kluczową rolę dla zawartości kwasów tłuszczowych w tkance tłuszczowej. Uważamy, że rozkład kwasów tłuszczowych według klas liczby podwójnych wiązań jest lepszym wskaźnikiem przyszłych zachorowań niż kategoria suplementacji, która zapewnia miarę spożycia. Dlatego zalecenia dotyczące rozpoczęcia skromnego codziennego przyjmowania co najmniej 250 mg długołańcuchowych kwasów tłuszczowych n-3 są dobrze przyjmowane, biorąc pod uwagę potencjalne szkodliwe działanie PUFA n-3 u pacjentów z dysoglikemią i otyłością.6
Yishai Levy, MD
Rambam Health Care Campus, Haifa, Izrael
health.gov.i l
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Czytaj dalej Kwasy tluszczowe i skutki sercowo-naczyniowe w cukrzycy

Wysoko Trwaly Inhibitor RNAi PCSK9

Fitzgerald i in. (Nr 5 wydania) doniesiono, że inclisiran, długo działający inhibitor interferencji RNA (RNAi) konwertazy proproteinowej subtylizyny-keksyny typu 9 (PCSK9), jest bezpieczny i skuteczny w obniżaniu poziomu lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) wśród zdrowych ochotników. Zaletą inclisiranu jest utrzymująca się supresja cholesterolu PCSK9 i LDL przez co najmniej 6 miesięcy, co pozwala na podawanie dwa razy w roku. Chociaż wśród zdrowych ochotników nie doszło do poważnych działań niepożądanych w badaniu fazy 1, jeśli wystąpią zdarzenia niepożądane wśród przyszłych biorców tego środka, konieczne może być podawanie leku neutralizującego w celu odwrócenia potencjalnie długotrwałych działań niepożądanych. Na przykład inhibitory czynnika Xa powiązano z ostrym dużym krwawieniem, dla którego opracowano leki neutralizujące.2,3 W przypadku długo działających leków na RNAi działania niepożądane mogą nie być poważne, ale mog ą być przedłużone. Być może w takich okolicznościach należy opracować swoisty lek neutralizujący (ratunkowy) dla inhibitorów RNAi. Czytaj dalej Wysoko Trwaly Inhibitor RNAi PCSK9

Terapia genowa u pacjenta z choroba sierpowata

Ribeil i in. (2 marca) przedstawia wyniki terapii genowej u pacjenta z niedokrwistością sierpowatokrwinkową. Chcielibyśmy zwrócić uwagę czytelników na niedawną publikację w Nature, pokazującą, że mutację powodującą anemię sierpowatą można bezpośrednio poprawić w hematopoetycznych komórkach macierzystych za pomocą CRISPR (skupione regularnie przeplecione krótkie krótkie powtórzenia palindromowe) – system9). , ta metoda umożliwia oczyszczone edytowane komórki za pomocą koekspresji markera powierzchni komórki, a zatem nie jest trudno przewidzieć, że strategia ta będzie stosowana w próbach klinicznych w najbliższej przyszłości. Bezpośrednia korekta genu in situ ma wiele zalet, ponieważ pozwala na stosowanie natywnych mechanizmów regulacyjnych i pozwala uniknąć możliwości mutagenezowania insercyjnego i zmienionej endogennej ekspresji genu poprzez integrację lentiwirusową w pobliskich miejscach genomu. Mohsin Badat, MB, B.Chir. Czytaj dalej Terapia genowa u pacjenta z choroba sierpowata

Failed to create post: Tworzenie kosci i szlak sygnalowy Wnt

Simsek Kiper i in. (Wydanie 30 czerwca) link Choroba Pyle a do niedoboru wydzielanego białka 4 spokrewnionego z frizzled (sFRP4), rozpuszczalnego inhibitora Wnt i wykazać jego specyficzny wpływ na kość korową (która jest wyjątkowo cienka u osób z chorobą Pyle a) w porównaniu z kością beleczkowatą (który zwiększa się u osób z chorobą Pyle a). U myszy z niedoborem sFrp4 wykazano, że zahamowanie tworzenia kości korowej, które decyduje o sile kości w ogóle, zachodzi za pośrednictwem zależnej od białka morfogenetycznego (BMP) indukcji sklerostyny, kluczowego inhibitora Wnt w kości. Biorąc pod uwagę niewielką ilość kości beleczkowatej w kości udowej myszy, czy osteoblasty pochodzące od szpiku kostnego są uzyskiwane z kości udowej w rzeczywistości reprezentującej kość beleczkowatą? Po drugie, czy autorzy testowali poziomy dickkopf (Dkk1)? Dkk1 hamuje również Wnt i – podobnie jak sklerostyna – jest dalszym celem sygnalizacji BMP. Dlatego Dkk1, opr ócz sklerostyny, może przyczyniać się do hamowania tworzenia kości.2 Ponadto blokowanie sklerostyny zwiększa ekspresję Dkk1 w kości, co częściowo ogranicza kośćotwórcze działanie hamujące sklerostynę.3 Tak więc, sygnalizacja Wnt ma wiele zbędne zabezpieczenia, aby precyzyjnie dostroić tworzenie kości. Terapeutycznie, ta złożoność może wymagać zastosowania bispecyficznych przeciwciał przeciwko więcej niż jednemu inhibitorowi Wnt w celu pełnego przywrócenia sygnalizacji Wnt, tworzenia kości i ostatecznie siły kości. Czytaj dalej Failed to create post: Tworzenie kosci i szlak sygnalowy Wnt

Funkcjonalna dyspepsja

width=590Talley i Ford (wydanie 5 listopada) pomijają przewlekły ból ściany brzucha, typowe zaburzenie, które często jest przypisywane schwytaniu nerwu skórnego w jamie brzusznej, 2 jako możliwa przyczyna bólu w nadbrzuszu. Przewlekły ból brzucha jest często zlokalizowany w górnej części brzucha – na przykład u 33,9% 3 i 71,4% 4 pacjentów w dwóch seriach. Przed postawieniem diagnozy pacjenci zwykle nie mają bezużytecznych i kosztownych wizyt lekarskich, testów diagnostycznych i farmakoterapii. 3.4 Charakterystyczne cechy bólu2 i badania fizykalne opisane prawie 90 lat temu2-5 leżą u podstaw diagnozy, co można potwierdzić w reakcji na miejscowy wstrzyknięcie znieczulające2. 3. Świadomi lekarze biorą pod uwagę tę niewidzialną przyczynę bólu w nadbrzuszu przed zastosowaniem autorów zalecany algorytm leczenia, który obejmuje endoskopię, testowanie Helicobacter pylori i empiryczną terapię przeciwkwasową. Czytaj dalej Funkcjonalna dyspepsja

Trzy po porodzie schematy antyretrowirusowe mające na celu zapobieganie zakażeniom HIV wywołanym przez infrapartum AD 3

Obliczenia wielkości próby oparto na wskaźnikach transmisji wewnątrzkomórkowej 9,5% w grupie z zydowudyną, 6 6% w grupie dwupiennej i 2% w grupie trzech leków, przy 80% mocy przy poziomie istotności 5% do równoczesnych porównań parami pomiędzy grupami terapeutycznymi. Zgony uważano za zdarzenia cenzurujące. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było śródmózgowe przeniesienie wirusa HIV-1 w wieku 3 miesięcy. W analizie skuteczności stosowano metodę Kaplana-Meiera do określania szybkości transmisji w każdej badanej grupie; uwzględniono wszystkie dzieci z wynikiem testu na HIV-1. Dwustopniowe podejście z rozszerzeniem testu Mantela-Haenszela wykorzystano do porównania trzech krzywych Kaplana-Meiera, a następnie do analizy drugiego stopnia porównującej każdą parę szybkości transmisji z zastosowaniem dwuparowych testów Mantela-Haenszela. . Czytaj dalej Trzy po porodzie schematy antyretrowirusowe mające na celu zapobieganie zakażeniom HIV wywołanym przez infrapartum AD 3

Locus HLA klasy II i podatność na Podoconiosis AD 5

Najsilniej związane SNP zostały zwalidowane w zestawie rodzin za pomocą rodzinnych testów asocjacyjnych, a typowanie HLA wykazało, że specyficzne allele HL i haplotypy były istotnie związane z różnicowym ryzykiem choroby. Oszacowaliśmy, że SNP HLA związane z podoconiozą w tym badaniu wyjaśniały 15,6% wariancji genetycznej podokoniozy, zwiększając ryzyko o czynnik 2 do 3. Związek HLA klasy II sugeruje, że podoconioza jest chorobą zapalną, w której pośredniczą komórki T. Początkowym wyzwaniem dla aktywacji komórek T jest rozpoznanie antygenowego peptydu związanego z cząsteczką HLA na komórkach prezentujących antygen16. Chociaż cząsteczki HLA klasy II są kluczowe dla prezentacji egzogennych (tj. Obcych i zazwyczaj patogenicznych) antygenów, są również zamieszani w choroby wywoływane przez minerały, takie jak krzemica i beryloza. Czytaj dalej Locus HLA klasy II i podatność na Podoconiosis AD 5

Płacenie za aprobatę leków – kto używa ad

Jeden z naukowców FDA, którego często krytykowano za zbytnie zaniepokojenie danymi o ryzyku związanym z narkotykami, powiedział jego przełożony, aby pamiętać, że klientem agencji była branża farmaceutyczna. To dziwne, odpowiedział. Myślałem, że naszymi klientami są ludzie ze Stanów Zjednoczonych . Inni pracownicy agencji zgłaszają presję, aby przyspieszyć proces zatwierdzania leków, chociaż czasy przeglądu regulacyjnego FDA są już jednymi z najkrótszych na świecie. Dowodzi, że nacisk na szybkość może prowadzić do problematycznych decyzji. Czytaj dalej Płacenie za aprobatę leków – kto używa ad

Empatia w opiece nad pacjentem: Antecedenci, rozwój, pomiar i wyniki

Dla zapracowanego lekarza, coraz ściślej zaspokajanego wymaganiami opieki zarządzanej i zdystansowanych od pacjentów za pomocą testów i technologii, empatia może wydawać się luksusem lub nieistotnością. Sama koncepcja może wydawać się nieprecyzyjna i niepraktyczna. Empatia jest czasami postrzegana jako rodzaj emocjonalnego nietrzymania moczu, które zaburza kliniczną obiektywność lub jako jedyny zachowany personel pielęgniarski. Autor tej książki nie zgadza się, twierdząc, że empatia jest nie tylko krytycznym składnikiem opieki nad pacjentem, ale także czymś, co można zdefiniować, zmierzyć i zbadać. Mohammadreza Hojat, wybitny badacz w dziedzinie edukacji medycznej, twierdzi, że empatia nie jest jedynie abstrakcją, ale cechą psychologiczną, która ma konkretne kliniczne zalety. Czytaj dalej Empatia w opiece nad pacjentem: Antecedenci, rozwój, pomiar i wyniki

Omeprazol przed endoskopią u pacjentów z krwawieniem z przewodu pokarmowego cd

Porcje epinefryny (0,5 do ml) wstrzyknięto wokół krwawiącego naczynia za pomocą igły skleroterapeutycznej o średnicy 23, aż do całkowitego ustania krwawienia. Następnie na naczynia zaaplikowano koagulacyjną termokoagulację za pomocą sondy grzejnej o średnicy 3,2 mm (model CD-10Z, Olympus). Uważano, że hemostaza została stwierdzona, jeśli krwawienie ustało i jeśli dawniej krwawiące naczynia były spłaszczone lub kawitowane. Zakrzepy pokrywające kratery wrzodowe były podwyższone poprzez nawadnianie przez sondę nagrzewającą do 5 minut lub okablowanie sera za pomocą mini-sidła, a naczynia podstawowe, jeśli są obecne, były leczone. Dozwolone było wstępne wstrzyknięcie rozcieńczonej adrenaliny przy nasadzie skrzepu. Czytaj dalej Omeprazol przed endoskopią u pacjentów z krwawieniem z przewodu pokarmowego cd