Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba u pacjenta z heterozygotycznoscia w kodonie PRNP 129

Priony wywołują śmiertelne choroby neurodegeneracyjne u ssaków i składają się z multichain złożonych z nieprawidłowo sfałdowanego komórkowego białka prionowego (PrP). Powszechny polimorfizm w kodonie 129 genu PrP (PRNP), w którym zakodowana jest metionina (M) lub walina (V), wpływa na podatność na chorobę prionową, jak również na okres inkubacji1 i kliniczny fenotyp choroby prionowej. Zakażenie człowieka epizootyczną chorobą prionową bydlęcą encefalopatią gąbczastą spowodowało odmianę choroby Creutzfeldta-Jakoba, która wywołała kryzys zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii i innych regionach. Wszystkie określone przypadki wariantowej choroby Creutzfeldta-Jakoba do tej pory wystąpiły u pacjentów z genotypem MM w kodonie PRNP 129.1 Ryc. 1. Obrazowanie rezonansu magnetycznego obrazów ważonych dyfuzyjnie według Brain.Trace (panele A, B i C) wykazuje wysokie nasilenie sygnału w zwojach podstawy, podwzgórzu i przyśrodkowej talii, ale nie w jÄ …drach pulwara. Struktury te wydają się ciemne na widocznej mapie współczynnika dyfuzji (panel D), co potwierdza obecność ograniczonej dyfuzji. 36-letni mężczyzna został skierowany do Kliniki Prionowej Zjednoczonego Królestwa w sierpniu 2015 r. Ze zmianą osobowości. Przez okres 9 miesięcy stał się nietypowo irytujący i miał postępujące zaburzenia pamięci epizodycznej, ataksję chodu i mioklonie. Jego punktacja na badaniu stanu mini-mentalnego wynosiła 25 (z ocenami od 0 do 30 i wyższymi punktami wskazującymi na mniejszą utratę wartości); badanie kliniczne wykazało nieprawidłowości w ruchach gałek ocznych, znaki piramidowe i móżdżkowe oraz wieloogniskowe mioklonie. Rezonans magnetyczny mózgu (ryc. 1) ujawnił ograniczoną dyfuzję w zwojach podstawy, podwzgórzach, wyspiarskich korze i przyśrodkowej talii, ale nie w jądrze krwinek. 2 Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego dla białka 14-3-3 było negatywne, ponieważ był testem drgań ind ukowanym w czasie rzeczywistym, chociaż wiadomo, że te dwa testy mają niską czułość na wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba.3 Jego genotyp w kodonie 129 PRNP był MV. W ciągu kolejnych 6 miesięcy stan pacjenta stopniowo się zmniejszał, a ciężka dysfagia i pobudzenie wystąpiły na krótko przed śmiercią w lutym 2016 roku. Podczas autopsji, badanie histologiczne mózgu ujawniło częste płytki floridowe i klasterowe w korze mózgowej i móżdżku, zwyrodnienie mikronaczyniowe w neuropilu i barwienie immunologiczne pod kątem nieprawidłowego PrP w gwiaździstej dystrybucji okołokomórkowej i okołonaczyniowej. W tkance limfoidalnej śledziony zaobserwowano niewielkie ilości PrP (PrPSc) opornej na proteazę. Immunoblot homogenatu mózgu ujawnił typ 4 PrPSc (zgodnie z londyńskim systemem klasyfikacji), który jest patognomonem wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba.4 (więcej szczegółów znajduje się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego list u na stronie.) Cechy kliniczne tego pacjenta różniły się od cech charakterystycznych dla typowej postaci Creutzfeldta-Jakoba, a jego cechy neuroobrazowania sugerowały rozpoznanie sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba. Nie spełniał epidemiologicznych kryteriów rozpoznania prawdopodobnej lub możliwej choroby Creutzfeldta-Jakoba, 5 jednak wyniki badania neuropatologicznego i typowania szczepów molekularnych były zgodne z wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba. Pozostaje niepewne, czy przypadek ten oznacza początek drugiej fali wariantowej choroby Creutzfeldta-Jakoba u osób z genotypem MV przy kodonie PRNP 129 (najczęstszy genotyp w Wielkiej Brytanii), odzwierciedlającym długie okresy inkubacji obserwowane u osób z Genotyp MV, który ma inne nabyte choroby prionowe, w szczególności kuru.1 W tym przypadku podkreśla się znaczenie wykonywania sekcji zwłok i szczepów molekularnych w przypadkach chorób prionowych w celu ustalenia częstości występowania chorób p rionowych u ludzi związanych z gąbczastą encefalopatią bydła. Tzehow Mok, MRCP University College London Institute of Neurology, Londyn, Wielka Brytania Zane Jaunmuktane, FRCPath. University College London Hospitals NHS Foundation Trust, Londyn, Wielka Brytania Susan Joiner, mgr inż. Tracy Campbell, B.Sc. University College London Institute of Neurology, Londyn, Wielka Brytania Catherine Morgan, MD Benjamin Wakerley, MD Farhad Golestani, MD Szpitale w Gloucestershire NHS Foundation Trust, Gloucester, Wielka Brytania Peter Rudge, FRCP Simon Mead, MD H. Rolf Jäger, MD Jonathan DF Wadsworth, Ph.D. Sebastian Brandner, FRCPath. John Collinge, FRS University College London Institute of Neurology, Londyn, Wielka Brytania Wspierane przez National Institute of Health Research Biomedical Research Center w University College London Szpitale NHS Foundation Trust i Medical Research Council (Wielka Brytania). Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie Coll [podobne: dermatolog warszawa, ginekologia estetyczna, nefrolog Wrocław ]
[hasła pokrewne: panaceum koszalin, przychodnia łomżyńska, gorzelnia 505 ]