Wpływ Torcetrapibu na miażdżycę tętnic szyjnych w rodzinnej hipercholesterolemii ad 7

Rozbieżne działanie torcetrapibu w porównaniu z samą atorwastatyną, cholesterolu LDL (spadek o 21%) i skurczowego ciśnienia krwi (wzrost o 2,8 mm Hg) są dwoma istotnymi czynnikami, które mogą wpływać na grubość błony środkowej tętnicy szyjnej wewnętrznej. W dwuletnich badaniach prawastatyny, w badaniu statynowej oceny regresji wzrostu (REGRESS) 26, podobne zmniejszenie poziomu cholesterolu LDL o 28% wiązało się ze zmniejszeniem grubości błony środkowej tętnicy szyjnej o 0,05 mm. W badaniu Ezetimibe i symwastatyny w hipercholesterolemii poprawiającym regresję miażdżycy (ENHANCE) dodanie ezetymibu do leczenia wysokimi dawkami symwastatyny miało na celu obniżenie poziomu cholesterolu LDL o 18 do 23% i pozwoliło wykryć średnią dwuletnią różnicę 0,05 mm w grubości intima-media tętnic szyjnych u 650 pacjentów, którzy byli heterozygotyczni pod kątem hipercholesterolemii rodzinnej. 31 Ekstrapolacja tych wyników do naszego badania sugerowałaby, że wpływ na poziomy cholesterolu LDL przełożyłby się na różnicę 0,03 do 0,05 mm w intima- grubość podłoża na korzyść grupy torcetrapib-atorwastatyny. Natomiast można oczekiwać, że obserwowany wzrost skurczowego ciśnienia krwi będzie miał niekorzystny wpływ na grubość błony środkowej tętnicy szyjnej wewnętrznej. Próbując wyjaśnić ten efekt, wykorzystaliśmy dane z ostatniej metaanalizy dotyczącej związku pomiędzy skurczowym ciśnieniem krwi a grubością błony środkowej tętnicy szyjnej.30 Analiza ta sugeruje, że efekt wzrostu skurczowego ciśnienia krwi o 2,8 mm Hg faworyzują grupę wyłącznie atorwastatyny o 0,014 mm po 2 latach. Przeciwne działanie netto poziomu cholesterolu LDL i skurczowego ciśnienia krwi powinno pozostawiać resztkową korzyść dla pacjentów z grupy torcetrapib-atorwastatyny. Fakt, że nic nie zaobserwowano, nie daje możliwości żadnego korzystnego wpływu dużego wzrostu cholesterolu HDL.
Zgodnie z koncepcją, że podwyższenie poziomu cholesterolu HDL chroni przed miażdżycą tętnic, małe i umiarkowane podwyższenie poziomu cholesterolu HDL, jak osiągnięto dzięki zastosowaniu kwasu nikotynowego (21%) 27 i gemfibrozylu (6%), 32 zgłoszono wcześniej w celu uzyskania znacznego zmniejszenia szybkości progresji grubości błony środkowej tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Brak efektu znacznie większego wzrostu cholesterolu HDL (52%) w naszym badaniu wskazuje, że torcetrapib albo ma niekorzystny wpływ naczyniowy, który neguje zmiany w poziomach lipoprotein, albo, że hamowanie CETP nie jest skuteczną strategią terapeutyczną. Chociaż nasze badanie nie może ustalić, która hipoteza jest dokładna, istnieje kilka możliwości, które zasługują na uwagę.
W odniesieniu do rozbieżności między niezwykłymi wpływami torcetrapibu na metabolizm lipidów a ich wpływem na grubość błony środkowej tętnicy szyjnej, możliwe jest wyjaśnienie bezpośredniego efektu naczyniorotoksycznego – jak pokazuje wzrost ciśnienia krwi. Naturalna zdolność HDL do indukowania wazorelaksacji, która może być wywołana przez receptor wymiotny B1,33, może być zaburzona przez torcetrapib.
Inna możliwość związana jest z faktem, że hamowanie CETP przez torcetrapib faktycznie zwiększa poziomy CETP w osoczu
[podobne: sanepid kochanowskiego, panaceum koszalin, przychodnia łomżyńska ]