Zespół Munchausena związany z nerkami cd

Poziom żelaza w surowicy wynosił 32 .g na decylitr (5,7 .mol na litr), całkowita zdolność wiązania żelaza wynosiła 330 .g na decylitr (59 .mol na litr), a nasycenie transferyny było 10 procentowe. Liczba leukocytów i płytek krwi była prawidłowa. Stężenie kreatyniny w surowicy wynosiło 1,2 mg na decylitr (106 .mol na litr), a poziomy gazu we krwi tętniczej były prawidłowe. Analiza moczu wykazała pH 6, ciężar właściwy 1,022 i brak białka. Osad moczowy zawierał 3 czerwone krwinki na każde pole o dużej mocy, ale bez odlewów. Stężenia różnych składników układu dopełniacza i czynników krzepnięcia w osoczu były prawidłowe, a testy przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwciał przeciw błonom podstawnym kłębuszków były ujemne. Film w klatce piersiowej był normalny. Test tuberkulinowy był dodatni, ale badanie kilku próbek plwociny nie wykazało obecności prątków kwasoopornych. Wykonano bronchoskopię światłowodową z płukaniem oskrzelowo-pęcherzykowym w celu ustalenia, czy obecna jest gruźlica płucna oraz w celu potwierdzenia rozpoznania zespołu Goodpasture a; wyniki były normalne. Badanie cytologiczne płynu z płukania komórek obciążonych hemosyderynem było ujemne. Biopsja szpiku kostnego wykazała obecność normokomórkowego szpiku. Odkrycia dotyczące tomografii komputerowej kontrastu w jamie brzusznej i ultrasonografii nerek były prawidłowe. Przeprowadzono przezskórną biopsję prawej nerki. Próbka była histologicznie normalna, a barwienie immunofluorescencyjne było ujemne. Ponieważ pacjent wydawał się zbyt mały, by twierdzić, że gra w piłkę, a wyniki biopsji i większości innych testów były prawidłowe, rozważano rozpoznanie zespołu Munchausena. Przeprowadzono ocenę psychiatryczną, ale pacjent opuścił szpital, aby uzyskać poradę lekarską i odmówił poddania się badaniu psychiatrycznemu. Następnie dowiedzieliśmy się od kolegów z kilku pobliskich szpitali, że widzieli tego pacjenta z podobnymi problemami. Od tego czasu pacjent przebywał w co najmniej 10 szpitalach rejonowych pod kątem objawów symulujących zespół Goodpasture a lub guzowatego zapalenia tętnic. Na jedno przyjęcie w 1991 r. Twierdził, że był pilotem myśliwca w wojnie w Zatoce Perskiej.
Dyskusja
Zespół Munchausena jest stanem, w którym pacjenci twierdzą, że mają dramatyczne i skomplikowane objawy, często opowiadając podobne historie w jednym szpitalu po drugim, pod nieobecność jakiejkolwiek oczywistej organicznej choroby medycznej lub chirurgicznej. Zespół ten nosi imię XVIII-wiecznego Niemca, barona von Münchhausena, który przeprowadził się z jednego miasta do drugiego, opowiadając o wysokich baśniach5. Asher po raz pierwszy opisał zespół1 w grupie pacjentów, którzy wielokrotnie poszukiwali hospitalizacji z symulowanymi objawami choroby. Od tego czasu było kilka doniesień o przypadkach udawania różnych chorób lub problemów medycznych, w tym niedokrwistości sierpowatej, 6 napadów, 7 kamieni nerkowych, 8 przypadków astmy, 9 przypadków gorączki, 10 i zespołu Barttera.
Chociaż przyczyna zespołu Munchausena jest nieznana, wysunięto kilka hipotez wyjaśniających to zjawisko, w tym uszkodzenie mózgu, nerwicę charakteru i zachowania aspołeczne7. Charakterystyka kliniczna zespołu obejmuje poszukiwanie wielokrotnej hospitalizacji; opuszczenie szpitala przed poradą lekarską; brak jakiejkolwiek oczywistej zewnętrznej zachęty do zachowania; agresywne zachowanie wobec dostawców opieki zdrowotnej, szczególnie w przypadku kwestionowania ważności objawów; znajomość terminów medycznych; i choroba własna. 4, 5, 7 Obraz jest komplikowany przez fakt, że niektórzy pacjenci mają autentyczną chorobę oprócz zespołu Munchausena.
Przedstawione tu przypadki ilustrują niebezpieczeństwa zespołu Munchausena, począwszy od niepotrzebnych i kosztownych badań aż po potencjalne uszkodzenia narządów spowodowane niepotrzebnym leczeniem farmakologicznym.
[patrz też: polswat, bobotic forte, rodon leszno ]